AllAgeHub

AllAgeHub

Forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik.

Content

Det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. AllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. I januari 2017 drog verksamheten igång i lokaler hos Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg.

Finansiär: 12 kommuner i Göteborgsregionen, Vinnova, Västra Götalandsregionen och ett antal näringslivsaktörer.

Theresa Larsen, Projektledare theresa.larsen@grkom.se
Ulrica Björner, Koordinator för den interaktiva miljön samt små och medelstora företag, ulrica.bjorner@grkom.se

www.allagehub.se
#AllAgehub

Vill du veta mer, kontakta;

Maria Ådahl, Open Arena - Urban Development

+46 721 81 05 78
Skicka e-post
LinkedIn

Vill du veta mer, kontakta;

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64
Skicka e-post
LinkedIn