BSR SmartUp Accelerator

Bild

BSR står för Baltic Sea Region och projektet innebär att man i ett antal länder Östersjöregionen, från och med hösten 2017 och tre år fram, ska skapa ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag.

Content
  • Vad handlar projektet BSR SmartUp Accelerator om?

Förhoppningen med BSR SmartUp Accelerator är att fler småföretag inom miljöteknik, eller verksamheter eller tjänster som på andra sätt bidrar till minskad miljöpåverkan, utvecklas och etableras. Det sker en snabb utveckling inom digitalisering, konsumentbaserad design av företag. Det långsiktiga målet med projektet är att stötta Östersjöområdet att gå i bräschen inom hållbart företagande, entreprenörskap och innovationsutveckling, genom att förbättra utvecklingsprocesserna för innovationer.

Under projektet kommer nätverket att träffas regelbundet, genomföra marknadsanalyser och aktiviteter för att stärka företagens förmågor, det kan till exempel röra sig om bootcamps eller hackathons. Science Parks, inkubatorer och universitet från Finland, Polen, Estland, Lettland, Ryssland och Sverige ingår i nätverket. Johanneberg Science Park kommer i projektet att leda ett arbetspaket om hur man utvecklar innovationsstödsystemet för att få det att fungera bättre.

  • Varför är projektet viktigt?

I Östersjöområdet finns stor kapacitet och potential till ökat företagande, men förutsättningarna och möjligheterna för ökad tillväxt har visat sig vara begränsad. Det här projektet är viktigt för att öka kunskapsspridningen mellan länderna och stärka konkurrenskraften i området.

Björn Westling från Johanneberg Science Park ser fram emot mer erfarenheter och kunskap inom internationellt clean tech-företagande. I projektet, som leds av Innovatum i Trollhättan, deltar också företag inom Västra Götalandsregionen, vilka också kommer kunna gagnas av ökat samarbete och kunskapsspridning.

  • Kommer någonting vara särskilt svårt eller utmanande i projektet?

Björn Westling, från Johanneberg Science Park, tror att det svåraste i projektet kommer bli att ha förmågan att effektivt dela och sprida kunskap inom nätverket, eftersom länderna som deltar i nätverket i många avseenden är väldigt olika, både vad gäller företagskultur och politiskt. Därmed är också en utmaning att skapa långsiktighet i projektet, att projektet skapar någonting som kommer leva kvar efter projektets avslut.

När?

2017-2020

Vem?

Innovatum AB (SE), Demos Helsinki (FI), Alexanderson Institute (SE), Foundation for Technology Entrepreneurship (PL), European Institute för Innovation reg. assoc. (DE), Johanneberg Science Park (SE), University of Latvia (LV), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), St. Petersburg Foundation for SME Development (RU), The St. Petersburg House Property Owners Association (RU).

ERUF logo

Projektledare

Björn Westling, SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn